کنترل های حرارتی :


سری TC3YF:

( کنترل کننده دما انجماد /یخ زدایی DIN W72 × H36mm)

کنترل کننده ها

 

 

ویژگی های اصلی
 
● کنترل ON / OFF
● مشخصات ورودی - مشخصات عمومی: NTC (ترمیستور)، گزینه: RTD (DPt100Ω)
● محدوده صفحه نمایش دما
نوع سنسور NTC: -40.0 تا 99.9 ℃ (-40 تا 212 ° F)
نوع سنسور RTD: -99.9 تا 99.9 ℃ (-148 تا 212 ° F)
● پشتیبانی از عملکردهای تاخیری مختلف برای استفاده از انجماد
عملکرد انتخاب یخ زدایی خودکار / دستی ، تاخیر راه اندازی کمپرسور، تاخیر عمل مجدد، زمان ON حداقل ، تاخیر پایان یخ زدایی، تاخیر عملیات تبخیر- فن
● عملکرد اصلاح ورودی
● فعال کردن برای تنظیم دوره عمل برای حفاظت از کمپرسور در خطا.