مدل Carspa :http://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/CarspaMPPTController2-1000x1000-600x600.jpg

  • شارژ کنترلر های خورشیدی http://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/12-24-Auto-Distinguish-Voltage-10A-Solar-Charge-Controller-ENS12-24-10-.jpgCarspa
  • ولتاژ کاری 12/24/36/48
  • در دو مدل کاری PWM  و MPPT
  • مدل PWM : سری SLC , SI , CD رنج 5 و 10 و 20 آمپر
  • مدل MPPT : سری ENS و MPPT رنج 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 70 آمپر

 

 

 

 

 

 


 

مدل EP Solar :http://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-25_15-15-14.jpg

  • شارژ کنترلر های خورشیدی http://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-25_15-14-57.jpgCarspa
  • ولتاژ کاری 12/24/36/48
  • در دو مدل کاری PWM  و MPPT
  • مدل PWM : سری SLC , SI , CD رنج 5 و 10 و 20 آمپر
  • مدل MPPT : سری ENS و MPPT رنج 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 70 آمپر

 

 

 

http://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-25_15-15-07.jpghttp://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-25_15-14-53.jpghttp://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-25_15-15-27.jpghttp://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-25_15-15-24.jpghttp://www.eamentablo.com/newweb/wp-content/uploads/2017/01/photo_2017-01-25_15-15-17.jpg