نام محصول :DVP-ES2


 
ظرفیت برنامه نویسی 16KSTEP
دارای 3 پورت ارتباطی سریال
دارای 8 شمارنده سرعت بالا
دارای دستورات جدید جهت کنترل محور

کاتالوگ

نام محصول :DVP-EX2

ظرفیت برنامه نویسی 16KSTEP
دارای 3 پورت ارتباطی سریال
دارای ورودی خروجی آنالوگ
دارای 8 شمارنده سرعت بالا
دارای دستورات جدید جهت کنترل محور
 

کاتالوگ

 

نام محصول :DVP-EC3

ظرفیت برنامه نویسی 4KSTEP
4شمارنده سرعت بالا
دارای 2 پورت ارتباطی سریال تحت پروتکل MODBUS ASCII/RTU
                              

                                                                           کاتالوگ