سری CTY/CTS/CTM :

کنترل کننده ها

ویژگی های اصلی
 
● موجود برای مجموعه 6 رقمی (0.00001 تا 999999) مقدار اعشاری (4 رقمی: 0.001 تا 9999)
● عملکرد ارتباطی MODBUS
 
توکار (مدل ارتباطی)
 
● موجود برای تنظیم زمان خروجی یک شات در 10ms. (0.01 تا 99.99 
ثانیه)
 
● افزایش ظرفیت تماس تا 5A (CTS، سری CTM)
● موجود برای تنظیم تعداد نقطه شروع. (مقدار اولیه)
● بهبود به انتخاب عملکرد حفاظت از حافظه در نشانگر
● عملکرد شمارشگر BATCH اضافه شده (سری CTM)
● حالت های ورودی شمارشگر اضافه شده تا -1 / تا -2 / کمتر از-1 / کمتر-2
● عملیات شمارشگر حالتهای اضافه شده TOTAL / HOLD در نشانگر
● عملیات نمایش حالت ها تایمراضافه شده TOTAL / HOLD / On Time در نشانگر
● حالت های خروجی افزوده تایمر INT2 / NFD / NFD.1 / INTG
● محدوده اضافه شده تایمر 999.999s / 9999m59 / 99999.9h