نام محصول :AS 332T-A  

  دارای 16 ورودی و 16 خروجی ترانزیستوری NPN 
  حداکثر 1024 ورودی خروجی
  ظرفیت برنامه نویسی 128K STEP
  6 خروجی پالس Related image200KHz
  6 ورودی کانتر 200KHz , High Speed
  RS485*2 , Ethernet port*1 , USB mini *1 , 1*Micro SD
  دارای دو درگاه برای افزودن Function Cards

 

 

نام محصول :AS 324MT-A 

  دارای 12 ورودی و 12 خروجی دیفرانسیلی NPN
  (12خروجی : دو خروجی 4MHz + چهار خروجی 200KHz )
  (12ورودی : دو ورودی 4MHz + چهار ورودی 200KHz )
  حداکثر 1016 ورودی خروجی
  ظرفیت برنامه نویسی 128K STEP
  RS485*2 , Ethernet port*1 , USB mini *1 , 1*Micro SD
  دارای دو درگاه برای افزودن Function Cards

 

 

 

نام محصول :AS 332P-A  

  دارای 16 ورودی و 16خروجی ترانزیستوری PNP
  حداکثر 1024 ورودی خروجی
  ظرفیت برنامه نویسی 128K STEP
  6 خروجی پالس 200KHz
  6 ورودی کانتر 200KHz , High Speed
  RS485*2 , Ethernet port*1  , USB mini *1 , 1*Micro SD
  دارای دو درگاه برای افزودن Function Cards

 

 

 

 

 

کاتالوگ انگلیسی           دانلود دیتاشیت