منابع تغذیه سری DVP :

     .قابل نصب روی ریل

     .ولتاژ ورودی 220V AC

     .ولتاژ خروجی 24V DC

     .دارای بدنه پلاستیکی

     .شباهت هایی  PLC

           Image result for DVP PS02   Related image

  مدل DVP-PS05                                                        مدل DVP-PS02                                                       مدل DVP-PS01

   خروجی جریان 5A                                                    خروجی جریان  2A                                                    خروجی جریان  1A