سری DTA :


این سری دارای سه نوع مختلف کنترل MANUAL-ON/OFF-PIDمیباشد

دارای یک خروجی(رله ای یا آنالوگ یا ولتاژ پالس)

 

                             منوال فارسی                 منوال انگلیسی

سری DTB :

این سری دارای 4 نوع مختلف کنترل PID-MANUAL-ON/OFF PROGRAMABLE PID میباشد

دارای دو خروجی(رله ای یا آنالوگ یا ولتاژ پالس)

 

 

 

                            منوال فارسی                 منوال انگلیسی

سری DTC :

این سری تمام تواناییهای سری DTA وDTB را دارد

از تواناییهای این سری می توان به قابلیت ماژولار شدن

جهت افزایش ورودیها و خروجیها و قابلیت اضافه شدن به

صورت ماژول کمکی به سری DTE را دارد(حداکثر 7 ماژول)

                            منوال فارسی                 منوال انگلیسی

سری DTE :

 دارای ساختار چند ورودی و چند خروجی میباشد


قابلیت اضافه شدن ماژول اضافی(حداکثر 7 ماژول DTC)

 

                           منوال فارسی                 منوال انگلیسی 

سری DTV :


دارای خروجی مخصوص شیر برقی و خروجی رله ای

 

 

 

                           منوال فارسی                 منوال انگلیسی

سری DTK :


از این سری کنترلر فقط در یکی از حالاتCooling یا Heating می توان استفاده کرد 

سنسورهای ورودی آن از نوع
  K, J, T, E, N, R, S, B, L, U,TXK, Pt100, JPt100, Cu50, Ni 100 می باشند
  و ولتاژ تغذیه این کنترلر120 ~ 240VAC

                                         منوال انگلیسی

 

سری DT3 :

جدید ترین کنترل دما با قابلیت های استثنایی

پشتیبانی انواع سنسور و ورودی آنالوگ (ولتاژ و جریان)

 

                             منوال فارسی                 منوال انگلیسی