نام محصول :TP02-G

نمایش 2 خط متن یا پیام وگرافیک
RS232,RS485پورت ارتباطی
کلیدهای جهتی و عددی برای ارسال پارامتر ها و فرامین

                                            کاتالوگ

 

 

نام محصول :TP04G-AS2

نمایش 4 خط متن یا پیام و گرافیک
دارای پورت ارتباطی RS485,RS232
کلیدهای جهتی و عددی برای ارسال پارامترها و فرامین

                                          کاتالوگ

 

 

نام محصول :TP04G-BL-C

نمایش 4 خط متن یا پیام و گرافیک
دارای پورت RS232,RS485
MODBUS ASCII/RTU
رزولوشن 64*192 پیکسل
                                                  ضد آب
                                                    سایز 4.1 اینچ
                                                    کلیدهای جهتی و عددی برای ارسال
                                                      پارامترها و فرامین

                                                    کاتالوگ