Nhà phân phối Delta: Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm DOPSOFT lập ...

 

نرم افزار برنامه نویسی DELTA HMI
DOP-Soft V2.00.05.07
For DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series

نصب نرم افزار                 راهنمایی نرم افزار

 

 

 

 


Delta HMI DOP-100 Series. Touch Panel - Human Machine Interfaces ...

 

نرم افزار برنامه نویسی DELTA HMI

For DOP-100 Series

DOPSoft V4.00.10.17

System:Windows 7 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit

نصب نرم افزار